You are currently viewing 5 KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG SỰ NGHIỆP

5 KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG SỰ NGHIỆP

5 KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG SỰ NGHIỆP
1. Độ liều:
– Người thành công: Luôn có quan điểm “Liều ăn nhiều”
– Người thất bại: Câu cửa miệng là “Biết thế”
2. Khi báo đăng về những người giỏi giang, thành đạt:
– Người thành công: Công nhận sự giỏi giang thành đạt của họ, tìm hiểu ngành nghề, cách thức giúp họ thành công.
– Người thất bại:  GATO (Ghen Ăn Tức Ở)
3. Quan điểm về thu nhập:
– Người thành công: Thích thu nhập tính theo hiệu quả công việc.
– Người thất bại: Thích có thu nhập ổn định hàng tháng.
4. Khi mắc sai lầm:
– Người thành công: Xin lỗi và rút kinh nghiệm.
– Người thất bại: Cãi chày cãi cối, đổ thừa hoặc im ỉm quay đi.
5. Khi đứng trước một sự lựa chọn:
– Người thành công: Chọn tất cả và tìm cách đạt được tất cả.
– Người thất bại: Đắn đo lựa chọn và chỉ dám chọn 1 thứ.
—————–
Nào đầu tháng rồi giờ ngồi lại đây,
Xem những thứ trên đúng hay ko ?
Chúc bạn tháng mới thành công rực rỡ.

Trả lời