You are currently viewing Chương trình đào tạo: “Bán Hàng Thực Chiến 4.0” – Nhà Đào Tạo Dương Hoa Lê

Chương trình đào tạo: “Bán Hàng Thực Chiến 4.0” – Nhà Đào Tạo Dương Hoa Lê

Bán Hàng Thực Chiến 4.0 là khóa học do CEO Dương Hoa Lê tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 10/04/2022

Bán Hàng Thực Chiến 4.0 dành cho ai ?

Đây là khóa học dành cho ai mong muốn thay đổi.
Muốn trở thành phiên bản của chính mình tốt hơn
Dám nghĩ Dám làm, hãy một lẫn dám bước ra khỏi vùng an toànlối mòn cũ để bước vào thế giới của chính mình,
được là chính mình “RŨ BỎ ĐI LỚP BÙN LẦY HÔI HÁM ” mà bao lâu nay bám chặt vào bạn.

 

Bạn sẽ được học gì tại khóa học Bán hàng Thực Chiến 4.0

Nội dung học bán Hàng thực chiến 4.0
Nội dung học bán Hàng thực chiến 4.0

Hướng dẫn đăng ký vé học Bán Hàng Thực Chiến 4.0 nhanh nhất

Bạn chỉ cần ấn vào liên kết sau để đăng ký: https://m.me/100371945984037?ref=BHTC-EOBICO

Chương trình Bán Hàng Thực Chiến 4.0 tổ chức ở đâu?

Tổ chức tại số 39 Lê Văn Lương – Lúc 8h30 và kết thúc 17h30
Hỗ trợ: 0869 292 912 Hoa Lê Hàn Quốc

Trả lời