You are currently viewing Chương trình thiện nguyện Trung thu lên bản năm 2020

Chương trình thiện nguyện Trung thu lên bản năm 2020

Ngày 26 – 27 tháng 9/2020, công ty TNHH TMDV Hoa Lê Hàn Quốc đã tham gia chương trình thiện nguyện “TRUNG THU LÊN BẢN 2020” do CLB Thiện Nguyện Kết Tâm tổ chức.

LBEKO - EOBICÔ ủng hộ 1600 cuốn vở và 556 hộp sữa
LBEKO – EOBICÔ ủng hộ 1600 cuốn vở và 556 hộp sữa

CEO Dương Hoa Lê chụp ảnh selfie cùng các bạn nhỏ
CEO Dương Hoa Lê chụp ảnh selfie cùng các bạn nhỏ

Trả lời